Gelişmiş Arama

59. Bölge 18. Madde Uygulaması İlanı (Sarıkum)

İlçemizin 4 Temmuz ( Sarıkum ) Mahallesi, 11 kadastro ve G23d.08a.2d imar paftasında, 234 ada, 33-34-37-81-84-85-127-134 parselleri kapsayan alanda Karamürsel Belediye Encümeninin 03.04.2018 tarih ve 74 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması yapımına karar verilmiştir. 59 nolu düzenleme bölgesi olarak adlandırılan bölgedeki 18. madde uygulamasına ait D.O.P. hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemizce incelenmiş ve 17.04.2018 tarih ve 87 sayılı Belediye Encümen kararı ile askıya çıkarılmasına karar alınmıştır.
Uygulamaya ilişkin D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 16.05.2018 ile 20.06.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Sosyal Paylaşım

Facebook! da Paylaş Twitter! da Paylaş