DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI İLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI İLANI

Kocaeli ili, Karamürsel İlçesi sınırları dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis’inin
17.12.2015 tarih ve 183 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak
hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Belediyemiz meclisince 07.12.2021 tarih
ve 39 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis’inin 13.01.2022 tarih ve 50 sayılı kararı
ile uygun görülerek onaylanmıştır.
Onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili meclis kararı ve ekleri ilan
edilmek üzere belediyemiz imar ve şehircilik müdürlüğü ilan panosunda 10.03.2022 tarihinden
11.04.2022 tarihine kadar 1 ay ( 30 gün ) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlçemiz sakinlerine ilanen duyurulur.