DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    4 TEMMUZ-KARAPINAR-KAYACIK -PAZARKÖY MAH. 65.BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

4 TEMMUZ-KARAPINAR-KAYACIK -PAZARKÖY MAH. 65.BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

İlçemiz Karamürsel, 4 Temmuz, Karapınar, Kayacık, Pazarköy Mahalleleri sınırları
içinde 51 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan; 3194 sayılı imar kanununun 18.
maddesi uygulaması Belediyemiz Encümeninin 15.05.2018 tarih ve 104 sayılı kararı Tapu
Müdürlüğünde tescil edilmiştir. Ancak;
Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 tarih ve E: 2017/885, K: 2018/1482 sayılı
kararı ile 51 Nolu Düzenleme Bölgesi imar uygulaması iptal edilmiş ve 05.11.2019 tarih ve
202 sayılı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilerek Mahkeme kararı doğrultusunda
tekrar yapılmasına karar verilmiştir.
65 nolu düzenleme bölgesi olarak tekrar adlandırılan; Karamürsel Belediye
Encümeninin 02.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile TEKRAR askıya çıkarılmasına karar
verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24.03.2021 tarih ve 164 sayılı kararı
ile parselasyon planı onaylanan imar uygulaması ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon
planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü ilan
panosunda 08.04.2021 ile 10.05.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile TEKRAR
askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.