DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    61. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

61. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

İlçemiz Karamürsel, Ereğli ve Tepeköy Mahallesinde, 61 nolu Düzenleme
Bölgesi olarak adlandırılan,
Ereğli Mahallesi: 132-143-144-143-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-
168-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-210-241-242-243-244-249-250
-251-252-253-254-255-256-257 adalar ile
Tepeköy Mahallesi: 112-113-118-136 adaları kapsayan alanda imar uygulaması
yapılarak Karamürsel Belediye Encümeninin 07.07.2020 tarih ve 122 sayılı kararı
askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin
12.08.2020 tarih ve 1410 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan imar
uygulaması işlemi Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan
panosunda 19.08.2020 ile 21.09.2020 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya
çıkarılmıştır.
Askı süresi içinde yapılan itirazlar Belediye Encümenince değerlendirilmiş ve
05.11.2019 tarih ve 196 sayılı Encümen Kararı ile itiraz talepleri uygun bulunan
parsellerde gerekli düzenlemeler yapılarak TEKRAR askıya çıkarılmasına karar
verilmiştir.
Değişen parselasyon planı Kocaeli büyükşehir belediye encümeninin
09.12.2020 tarih ve 2408 sayılı kararı ile tekrar onaylanmıştır.
Tekrar düzenlenen uygulamaya ilişkin D.O.P. hesapları, parselasyon planı ve
dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan
panosunda 17.12.2020 ile 18.01.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile
TEKRAR askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.