DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    61. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI.(yeni )

61. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI.(yeni )

İlçemiz Karamürsel, Ereğli ve Tepeköy Mahallesinde, 61 nolu Düzenleme Bölgesi
olarak adlandırılan,
Ereğli Mahallesi: 132-143-144-143-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-
171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-210-241-242-243-244-249-250-251-252-
253-254-255-256-257 adalar ile
Tepeköy Mahallesi: 112-113-118-136 adaları kapsayan alanda imar uygulaması
yapılmaktadır.
Karamürsel Belediye Encümeninin 07.07.2020 tarih ve 122 sayılı kararı ile askıya
çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12.08.2020 tarih
ve 1410 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan imar uygulaması işlemi askı ilan süreci
devam etmektedir.
Askı süresi içinde yapılan itirazlar Belediye Encümenince değerlendirilmiş ve
02.03.2021 tarih ve 56 sayılı encümen kararı ile itiraz talepleri uygun bulunan parsellerde
gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar askıya çıkarılmasına karar verilmiştir.
Değişen parselasyon planı Kocaeli büyükşehir belediye encümeninin 24.03.2021 tarih
ve 166 sayılı kararı ile tekrar onaylanmıştır.
Tekrar düzenlenen uygulamaya ilişkin D.O.P. hesapları, parselasyon planı ve dağıtım
cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 01.04.2021
ile 03.05.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile TEKRAR askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.