DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    68.BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

68.BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

Kocaeli ili, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesinde 68 Nolu Düzenleme Bölgesi
olarak adlandırılan;
Kayacık Mahallesi:
29 ada; 10-11-37-38-39-40-41-47-48-49 parseller,
358 ada; 49-50-67-68-144-145-378-379-380-381-382-403-404-405-406-407-408-409-
410-425-426-427-428-429-430-431-436-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-494-495-
496 parselleri kapsayan alanda imar uygulaması yapılmaktadır.
Karamürsel Belediye Encümeninin 09.06.2020 tarih ve 108 sayılı kararı askıya
çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 22.07.2020 tarih
ve 1376 sayılı kararı ile Parselasyon Planı onaylanan İmar Uygulaması işlemi ile ilgili D.O.P.
hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 29.07.2020 ile 03.09.2020 tarihleri arasında 1 ay (30
gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
Askı süresi içinde yapılan itirazlar Belediye Encümenince 15.09.2020 tarih ve 167
sayılı Belediye Encümen kararı ile bu talepler değerlendirilmiştir. Encümen Kararı ile
değerlendirme sonucu uygun bulunarak kabul edilen kısımları tekrar düzenlenmiş ve
Parselasyon Planı ve uygulamaya ilişkin diğer evrakların TEKRAR askıya çıkarılmasına
karar vermiştir. Parselasyon Planı ve uygulamaya ilişkin diğer evraklar onaylanmak üzere
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Encümenince 04.11.2020 tarih ve 2165 sayı ile onaylanmıştır.
Bu nedenle Şuyulandırma işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve
dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay
(30 gün) süre ile TEKRAR askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.