DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    METRUK YAPILAR HAKKINDA

METRUK YAPILAR HAKKINDA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğün’ce 81 İl Valiliğine gönderilen 27.06.2016 tarih
15144611-80871(22119)-1493305-97157 sayılı yazılarına istinaden ilgili kolluk kuvvetleriyle birlikte
yapılan tespitlerde; İlçemiz sınırlarında bulunan ve aşağıda bilgileri verilen yapıların suç işlemek
maksatlı kullanılabilecek (uyuşturucu, uçucu madde kullanımı, alkol kullanımı, fuhuş, vb. suçların
odağı haline gelebileceği, güvenlik bakımından doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği)
metruk yapı tanımlaması yapılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesi "(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel
güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı
veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen
yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre
bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde
tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile
ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da
ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı
müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından
tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye
veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. " denildiğinden;
İlçemiz sınırlarında tespit edilen ve aşağıda bilgileri verilen parsellerdeki metruk yapıların
maliklerine gerekli güvenlik önlemlerinin alınması veya bahse konu yapıların yıkılması için ilanen duyurulur

Yapı Sahibi

Mahalle

Ada

Parsel

Adres

Mahinur DEMİRCİ ve Hiss.

Çamdibi Mahallesi

138

28

Merkez Mevkii Kümeevler No:68

Selim KESKİN ve Hiss.

Çamdibi Mahallesi

140

2

Merkez Mevkii Kümeevler No:87-87A-87B-87C

İbrahim BOZKURT

Çamdibi Mahallesi

102

618

Merkez Mevkii Kümeevler No:20

İsmail KÜFECİ

Çamdibi Mahallesi

137

7

Merkez Mevkii Kümeevler No:62

Bekir BAYRAK ve Hiss.

Tahtalı Mahallesi

101

515

Merkez Mevkii Kümeevler No:11

Harun GÖKKUŞ ve Hiss.

Avcıköy Mahallesi

285

5

Merkez Mevkii Kümeevler No:149

Mustafa AKŞEKER ve Hiss.

Avcıköy Mahallesi

283

5

Merkez Mevkii Kümeevler No:112

Mümin GÜLÇİÇEK

Avcıköy Mahallesi

295

2

Merkez Mevkii Kümeevler No:96

Mustafa ERTAŞ ve Hiss.

Avcıköy Mahallesi

295

1

Merkez Mevkii Kümeevler No:94-95

Hasan ALTINTAŞ ve Hiss.

Avcıköy Mahallesi

296

12

Merkez Mevkii Kümeevler No:90

Mükaddes OMAY ve Hiss.

Tepeköy Mahallesi

204

2

Gökçe Sokak No:-

Yusuf AKGÜL ve Hiss.

Tepeköy Mahallesi

106

2

Can Sokak No:-

Mustafa Cevdet FİTOZOĞLU

Çamçukur Mahallesi

113

9

Çamçukur Merkez Mevkii Kümeevler No:119A

Mehmet IHLAMUR ve Hiss.

Çamçukur Mahallesi

130

4

Çamçukur Merkez Mevkii Kümeevler No:161

Bekir ÇINAR ve Hiss.

Çamçukur Mahallesi

132

58

Çamçukur Merkez Mevkii Kümeevler No:-

Hasan Sıtkı YILDIRIMLI

Pazarköy Mahallesi

116

5

Pazarköy Merkez Mevkii Kümeevler No:120

Hasan ÖZTOPRAK

Pazarköy Mahallesi

116

4

Pazarköy Merkez Mevkii Kümeevler No:118

Neşe AYPERİ ÖZTÜRK

Pazarköy Mahallesi

132

20

Pazarköy Merkez Mevkii Kümeevler No:158

İbrahim FİLİZFİDAN

Pazarköy Mahallesi

134

3

Pazarköy Merkez Mevkii Kümeevler No:159

Hikmet SOYÇİÇEK ve Hiss.

Kızderbent Mahallesi

224

5

Başer Sokak No:25

Mürvet DALAY ve Hiss.

Kızderbent Mahallesi

214

11

Başer Sokak No:26

Hatice ÖZTAN ve Hiss.

Kızderbent Mahallesi

222

3

Aktoprak Sokak No:30

Remzi Öztan

Kızderbent Mahallesi

212

3

Behçet Hoca Sokak No:3

Rukiye AYTİN ve Hiss.

Kızderbent Mahallesi

217

2

Kazım Karabekir Sokak No:-

Mehmet AYSEÇKİN ve Hiss.

Kızderbent Mahallesi

217

4

Kazım Karabekir Sokak No:31

Hasan SÜMERBAŞ

Kızderbent Mahallesi

210

1

Kazım Karabekir Sokak No:20

Hüseyin ARSLANPAY

Semetler Mahallesi

105

87

Semetler Merkez Mevkii Kümeevler No:33

Maliye Hazinesi

Semetler Mahallesi

105

86

Semetler Merkez Mevkii Kümeevler No:32

İdris YILMAZ ve Hiss.

Semetler Mahallesi

105

80

Semetler Merkez Mevkii Kümeevler No:-

Ali SÖNMEZ

Akçat Mahallesi

145

1

Hacı Eyüp Sokak No:10

Hacer KAYA ve Hiss.

Akçat Mahallesi

157

3

İnkılap Cadde No:98

Sadettin ŞAKIYAN

Akçat Mahallesi

138

4

Şeyh Şamil Cadde No:201

Zeynep AKBAŞ

Akçat Mahallesi

161

32

Numan Sokak No:16

Mehmet Yetişen

Akçat Mahallesi

151

8

İnkılap Cadde No:80

Mevlüt TANIK

Akçat Mahallesi

124

376

Molla Mustafa Sokak No:14

Türkiye Diyanet Vakfı

Akçat Mahallesi

159

6

Akça Sokak No:3

Hasan Yılmaz ve Hiss.

Akçat Mahallesi

132

80

Şeyh Şamil Caddesi No:256

Oktay PADIR

Akçat Mahallesi

151

17

Dibekönü Sokak No:11

Nebi BİLGİN

Akçat Mahallesi

157

2

Molla Mustafa Sokak No:3

Rahim ÖNER

Akçat Mahallesi

151

15

Dibekönü Sokak No:7

Semire ÖZTÜRK ve Hiss.

Akçat Mahallesi

124

379

Danişment Sokak No:1

Nazlı PINAR ve Hiss.

Akçat Mahallesi

124

361

Çınarlar Sokak No:10

Hacer YAZICIOĞLU

Akçat Mahallesi

151

12

Akça Sokak No:14

Ali KEYİF ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

278

9

Hürriyet Caddesi No:23

Halide ÇALIK

Ereğli Mahallesi

278

8

Hürriyet Caddesi No:25

 

İbrahim KALDIRIMCI

Ereğli Mahallesi

275

3

Hürriyet Caddesi No:63

Halil ERDEMİR ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

275

4

Hürriyet Caddesi No:61

 

Neslihan ÖZBEK ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

276

6

Hürriyet Caddesi No:81

Nigar BULUT

Ereğli Mahallesi

270

7

Funda Sokak No:2

Zehra KEYF

Ereğli Mahallesi

261

1

Mercan Sokak No:1

İbrahim KALDIRIMCI

Ereğli Mahallesi

265

1

Dülger Sokak No:1

İbrahim YÜKSEL

Ereğli Mahallesi

267

14

Dülger Sokak No:11

Zeynep SEZGİN ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

267

6

Bahriye Caddesi No:12

Hüsnü ÖZDENİZ ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

269

20

Bahriye Caddesi No:25

Lütfiye GÜNHAN ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

276

1

Funda Sokak No:11

Abdullah GÜNAY ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

276

69

Barbaros Hayrettin Bulvar No:164

Ayşe YAMAN ve Hiss.

Ereğli Mahallesi

276

71

Bahariye Caddesi No:37

Maliye Hazinesi

Osmaniye Mahallesi

104

65

Balaban Mevkii Kümeevler No:37

Mehmet BAKAR

Safiye Mahallesi

106

2

Safiye Merkez Mevkii Kümeevler No:21

Hüseyin BAKİ

Safiye Mahallesi

101

60

Safiye Merkez Mevkii Kümeevler No:23

Hasan TAHSİN ve Hiss.

Safiye Mahallesi

104

17

Safiye Merkez Mevkii Kümeevler No:6

Zehra KESEPARA

Oluklu Mahallesi

115

8

Oluklu Merkez Mevkii Kümeevler No:104

Yakup ÖZTÜRK ve Hiss.

Oluklu Mahallesi

122

10

Oluklu Merkez Mevkii Kümeevler No:-

Dilek AKCİ

Oluklu Mahallesi

139

3

Yukarı Çeşmeler Mevkii Kümeevler No:43

Muradiye ERSAN ve Hiss.

Oluklu Mahallesi

149

114

Gaziler Merkez Mevkii Kümeevler No:-

Hatice EKŞİ ve Hiss.

Oluklu Mahallesi

133

6

Mezarlık Altı Mevkii Kümeevler No:131

Hatice EKŞİ ve Hiss.

Oluklu Mahallesi

133

6

Mezarlık Altı Mevkii Kümeevler No:131/1

Mehmet Said GÜL

Oluklu Mahallesi

162

28

Mezarlık Altı Mevkii Kümeevler No:139

Önder AKTÜRK ve Hiss.

Yalakdere Mahallesi

122

12

Mor Menekşe Sokak No:2

Hasan DÖLCEL

Yalakdere Mahallesi

129

3

Kırkpınar Caddesi No:30