url: -karamurselde-asansor-kontrolleri-yapiliyor.html

KARAMÜRSEL’DE ASANSÖR KONTROLLERİ YAPILIYOR

Güncelleme: 26.11.2012

 

        Karamürsel’de Asansör Kontrolleri Yapılıyor        
   Karamürsel sınırları içerisinde mahalle ve sokaklarda bulunan binalardaki asansörlerin kontrollerinin yapılması için Karamürsel Belediyesi ile Liftinstituut Güvenlik Denetim Ltd. Şirketi arasında sözleşme imzalandı.
 
 
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığı tespitinin, 01.01.2012 tarihinden itibaren TÜRKAK tarafından asansör konusunda akredite olmuş bir A tipi muayene kuruluşuna yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.  Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından gelen yazıya istinaden, Karamürsel Belediyesi gerekli duyuruları yaparak A tipi muayene kuruluşlarının başvurusunu sağlamıştır. Belediyemize teslim edilen başvuru evrakları teknik ekip tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve birebir firmalar ile görüşmeler yapılmıştır. 
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu tarafından  belediyemizdeki bu konu ile ilgili yetkililerin A tipi muayene kuruluşlarından birini seçerek ve sözleşme yapılarak işe başlatma yetkisinin olduğu 15.09.2011 tarih ve 3759/16419 sayılı yazıyla bildirmiştir.
Asansörlerin yıllık kontrolü can güvenliği açısından büyük önem arz ettiğinden sözleşme için başvuru koşulları titizlik ile belirlenmiş ve belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda koşullar ortaya konmuştur. Bu doğrultuda A tipi muayene kuruluşunun muayeneleri en iyi şakilde yapması dışında sokak sokak tarama yapıp asansör bilgilerine ulaşması ve bu bilgilerin hem belediyenin hem de asansör kullanıcılarının internet üzerinden bir şifre ile ulaşması şartları gözetilmiştir. Bu şartları en iyi şekilde sağladığı tespit edilen Asansör Enstitüsü-Liftinstituut Güvenlik Denetim Ltd. Şti. ile belediyemiz arasında protokol imzalanmıştır.
Asansör yıllık kontrol işi için alınacak bedel belediyemiz tarafından 120 TL +KDV (141,60 TL) olarak belirlenmiştir. 
Asansör işletme ruhsatı olan ya da olmayan tüm bina sorumlularının bu tebligatın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde asansör muayene bedelini yatırması gerekmektedir. 30 gün içinde asansörün muayene bedeli yatırılmayıp, muayenesi yaptırılmayan asansörler 28106 sayılı Asansör İşletme ve Bakım yönetmeliği Madde 11 (1)’de belirtildiği üzere ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılacaktır.
Asansörlerin yıllık kontrolleri Asansör Enstitüsü- Liftinstituut Güvenlik Denetim Ltd. Şti. tarafından yapıldıktan sonra uygun görülen asansörlere ait rapor tarafınıza verilecektir. Kullanımı can güvenliği açısından uygun görülmeyen asansörlere ait eksiklikler varsa bina sorumlusuna bildirilecek ve verilen süre içerisinde tamamlandıktan sonra yeniden kontrolü yapılacaktır. Aynı yıl içinde yapılacak bu ikinci kontrol için yeniden muayene ücreti ödenmeyecektir. Yapılacak bu ikinci muayene sonrasında can güvenliği açısından tehdit görülen bulgular halen devam ediyorsa üçüncü ve sonraki kontroller yapılacaktır. Üçüncü ve sonraki her kontrolün muayene bedeli ilk muayene bedeli ile aynı olacaktır. 
Halkımızın bu konuda göstereceği tüm hassasiyetlere şimdiden teşekkür ederiz.
 
 
Karamürsel Belediye Başkanlığı
 

Güncelleme: