url: 47-2-bolge-imar-uygulamasi-ilani-2018-10-26.html

47-2. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

Güncelleme: 26.10.2018
İlçemiz Karamürsel, Oluklu Mahallesinde, 47-2 nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan,
Oluklu Mahallesi, 128-133-136-140-141-142-157 adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması yapılmaktadır. Karamürsel Belediye Encümeninin 04.09.2018 tarih ve 188 sayılı kararı askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.09.2018 tarih ve 3757 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan İmar Uygulaması işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 26.10.2018 ile 27.11.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
 
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: