url: 47-bolge-suyulandirma-ilani-2018-06-18.html

47. BÖLGE ŞUYULANDIRMA İLANI

Güncelleme: 18.06.2018
İlçemizin Oluklu Mahallesinde, 2016 / 109720 ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan ve 47 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan Oluklu mahallesi, 141-142-149-156-158-159 adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması yapılmaktadır. 
Karamürsel Belediye Encümeninin 15.05.2018 tarih ve 106 sayılı kararı ile tekrar askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 30.05.2018 tarih ve 2581 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan Şuyulandırma işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 07.06.2018 ile 09.07.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile TEKRAR askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: