url: 57-bolge-imar-uygulamasi-ilani-2018-11-19.html

57. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI

Güncelleme: 19.11.2018
İlçemiz Karamürsel, Ereğli Mahallesinde, 57 nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan, Ereğli Mahallesi, 204-276-277-279-280-281-282-283-284- 285-286-287-288-289-290-291-292-295 Adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmaktadır. Karamürsel Belediye Encümeninin 02.10.2018 tarih ve 212 sayılı kararı askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31.10.2018 tarih ve 4182 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan imar uygulaması ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 15.11.2018 ile 17.12.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
 
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: