url: 57-bolge-imar-uygulamasi-ilani-2019-08-05.html

57. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI.

Güncelleme: 05.08.2019
İlçemiz Karamürsel, Ereğli Mahallesinde, 57 nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan, Ereğli Mahallesi, 204-276-277-279-280-281-282-283- 284-285-286-287-288-289-290-291-292-295 Adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmaktadır. 
Karamürsel Belediye Encümeninin 25.06.2019 tarih ve 120 sayılı kararı askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 17.07.2019 tarih ve 813 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan şuyulandırma işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 02.08.2019 ile 09.09.2019 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
 
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: