url: 63-bolge-imar-uygulamasi-ilani-2019-11-13.html

63. BÖLGE İMAR UYGULAMASI İLANI.

Güncelleme: 13.11.2019
İlçemiz Karamürsel, 4 Temmuz Mah. 6 kadastro pafta, G23d.08a.2a imar paftası, 67 ve 673 adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması yapılmaktadır. Karamürsel Belediye Encümeninin 01.10.2019 tarih ve 182 sayılı kararı askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 30.10.2019 tarih ve 1989 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan imar uygulaması ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 13.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
 
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: