url: eregli-ve-tepekoy-1-1000-imar-planlari-2017-02-10.html

EREĞLİ VE TEPEKÖY 1/1000 İMAR PLANLARI

Güncelleme: 10.02.2017

İlçemiz Karamürsel'de 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında Ereğili - Tepeköy planlama bölgelerinde hazırlanan 1/1000 çlçekli uygulama imar planları belediyemiz mevlisince 02.07.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin 17.12.2016 tarih ve 725 sayılı karar ile onaylanarak askıya çıkarılmıştır.

Askıdaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresince yapılan itirazlar Karamürsel Belediyesince değerlendirilerek 02.08.2016 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile karar bağlanmış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunularak 17.11.2016 tarih ve 636 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisi kararı ile onaylanmıştır.

Belediyemizce değerlendirilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tadilen onaylanan uygulama imar planı ile ilgili meclis kararı ve itirazlara konu kısımların işlenmiş olduğu imar planları ilan edilmek üzere belediyemiz  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 09.02.2017 ile 13.03.2017 tarihleri arasında 1 ay (30gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

imar planlarının yapıldığı bölgedeki taşınmaz maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: