url: eregli-ve-tepekoy-mahalleleri-imar-revizyonu-2016-02-08.html

EREĞLİ VE TEPEKÖY MAHALLELERİ İMAR REVİZYONU

Güncelleme: 08.02.2016

Kocaeli ili Karamürsel İlçesi Ereğli ve Tepeköy Mahalleleri sınırları dahilinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planıı revizyonu belediyemiz meclisince 02.07.2015 tarih ve 15 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.12.2015 tarih ve 725 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili meclis kararı ve ekleri ilan edilmek üzere belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 08.02.2016 tarihiden 10.03.2016 tarihine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Revizyon imar planlarının yapıldığı Ereğli ve Tepeköy mahallelerindeki taşınmaz maliklerinin bilgilerine sunulur.

Güncelleme: