url: karamursel-belediyesi-1-1000-olcekli-uygulama-imar-plani-hukumleri.html

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ

Güncelleme: 27.11.2015

Karamürsel İlçesi belediyemiz sınırları içerisinde Karamürsel Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerinin yapı/yapılaşmaya ilişkin hükümler kısmında yapılması gereken düzenlemelere ilişkin hazırlanan ve belediyemiz meclisinin 02.04.2015 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen 1126,6 PIN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 408 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri değişikliği ile ilgili meclis kararı ve ekleri ilan edilmek üzere belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlçemiz sakinlerinin bilgilerine sunulur.

Güncelleme: